Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Kwaliteitstafel dreigend tekort arboartsen
Verwerkingsnummer 1572
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deskundigen, stakeholders van beroepsverenigingen, sociale partners
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens, e-mail en telefoonnummer. Mogelijk in verband met reiskostenvergoeding ook bankrekeningnummer.
Verzameldoel Bijhouden van een database met de naam-adres-woonplaats, email en tele.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Maximaal tot 3 maanden na afloop van deelname aan de kwaliteitstafel.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Bijhouden van een database met de naam-adres-woonplaats, email en telefoonnummers van leden van de kwaliteitstafel en van werkgroep leden.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het secretariaat RIVM als verantwoordelijke en bewerker. Voor het overige wordt er in afstemming met de leden een communicatie- en informatieplan ontwikkeld.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND