Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Smoelenboek
Verwerkingsnummer 1574
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur BSB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die werkzaam zijn bij DG SZI.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor- en achternaam. Telefoonnumer (werk) E-mailadres Foto
Verzameldoel Het smoelenboek dienst als "adresboek" voor DG SZI.
Bewaartermijn Zodra de werknemer DG SZI verlaat worden de gegevens uit het smoelenboek verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het smoelenboek dienst als "adresboek" voor DG SZI.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, DG SZI.
  • Ambtenaren van andere departementen die contact hebben met DG SZI

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur BSB