Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking MARS meldingen
Verwerkingsnummer 1581
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Bedrijfsgegevens waarbij ook namen van werknemers van het betreffende bedrijf staan alsmede overheidsmedewerkers zoals inspecteurs zijn gegeven.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Bedrijfsnaam, adres, namen werknemers, proces en stofgegevens
Verzameldoel Het melden aan de Europese Commissie van zware ongevallen bij chemisch.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn oneindig
Bron Betrokken bedrijf Inspectie SZW, en overige overheidsinstanties Onderzoeksraad voor Veiligheid
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het melden aan de Europese Commissie van zware ongevallen bij chemische bedrijven als bepaald in de Europese SEVESO richtlijn.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Europese Commissie

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Europese Commissie
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen?

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND