Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Certificaten Springmeesters en getuigschrift schietmeester
Verwerkingsnummer 1582
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Het betreft gegevens van personen die een certificaat of getuigschrift willen ontvangen. Dit zijn zzp-ers of werknemers van bedrijven.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Volledige namen Verklaring omtrent gedrag (incl. privé adres en BSN-nummer) Geboortedatum en geboorteplaats Werkervaringsgegevens
Verzameldoel Het doel is het bepalen of een persoon voldoet aan de in de wetgeving .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 10 jaar
Bron Een zzp-er doet de eigen aanvraag of soms de werkgever van het bedrijf waar de persoon werkt. Echter de werkgever ontvangt de noodzakelijke informatie van de betrokkene zelf.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel is het bepalen of een persoon voldoet aan de in de wetgeving opgenomen eisen voor het certificaat springmeester of getuigschrift schietmeester.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Het certificaat wordt aan de persoon afgegeven die dit aan overheidsdiensten verplicht dient te kunnen overleggen (wettelijk bepaald). Een externe partij kan bij het ministerie opvragen of een specifieke persoon gecertificeerd is. De lijst wordt nu niet met externe gedeeld.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND