Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Arbeidsongevallen Storybuilder
Verwerkingsnummer 1587
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Slachtoffers arbeidsongevallen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Informatie over slachtoffer (geb datum, nationaliteit en taalbeheersing, verwonding, beroep, dienstverband) Informatie over bedrijf (KvK data) Informatie over ongeval (datum, aard, toedracht)
Verzameldoel Verbeteren inzicht in oorzaken ongevallen tbv beleidsvorming en wetgev.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Onbeperkt
Bron Inspectie SZW
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Verbeteren inzicht in oorzaken ongevallen tbv beleidsvorming en wetgeving
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Dossiers (persoonsgegevens) voor verwerking in Storybuilder wordt gedaan door RIVM Storybuilder zelf (ganonimiseerde persoonsgegevens) wordt gebruikt door RIVM tbv min SZW

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND