Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitwisseling presentielijsten LOP
Verwerkingsnummer 1833
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur LOP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemers aan opleidingen aangeboden door het LOP.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam deelnemer
Verzameldoel Overleggen presentielijsten voor administratieve doeleinden.
Bewaartermijn Gegevens worden digitaal verstuurd en komen terug in de e-mail inboxen van medewerkers. Hier wordt geen bewaartermijnbeleid op gehandhaafd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Overleggen presentielijsten voor administratieve doeleinden.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Overleggen presentielijsten voor administratieve doeleinden.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Aanbieders van opleidingen. Dit kunnen ZZP-ers zijn, maar ook docenten verbonden aan opleidingsinstituten.
  • Opdrachtgeversberaad, relatiebeheerders en de controllers biedt het LOP per kwartaal overzichten aan van namen van medewerkers die trainingen hebben gevolgd, of deze hebben geannuleerd

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur LOP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND