Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Nieuwsbrief Certificaten
Verwerkingsnummer 2019
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Er is geen informatie beschikbaar aan de hand waarvan de achter de verzamelde emailadressen schuilgaande personen kunnen worden gecategoriseerd.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Er is geen informatie beschikbaar aan de hand waarvan de achter de verzamelde emailadressen schuilgaande personen kunnen worden gecategoriseerd.
Verzameldoel Aan degenen die hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen wordt periodiek een nieuwsbrief gestuurd.
Bewaartermijn De emailadressen worden bewaard zolang de nieuwsbrief verschijnt. Wanneer iemand aangeeft geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen wordt zijn naam uit de lijst verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Aan degenen die hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen wordt periodiek een nieuwsbrief gestuurd.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Er worden aan niemand persoonsgegevens verstrekt.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND