Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitnodigen evenementen + deelnemerslijsten
Verwerkingsnummer 2194
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Genodigden
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, organisatie, functie, e-mailadres
Verzameldoel Uitnodigen evenementen
Bewaartermijn Gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel waar voor deze benodigd zijn.
Bron Directies SZW
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Deelnemers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, organisatie, functie, e-mailadres Eventueel dieetwensen, keuze workshops
Verzameldoel Organiseren evenementen
Bewaartermijn Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel.
Bron Directies + betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitnodigen evenementen
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Uitnodigen evenementen
Doel verwerking Organiseren evenementen
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Organiseren evenementen

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Evenementenbureau

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP