Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek naar 1 CKI en erkennigsregeling in de asbestsector
Verwerkingsnummer 3117
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Ambtenaren (beleidsmedewerkers en juristen) Externe deskundige onderzoeksinstelling Externe deskundigen op betreffend werkveld Ambtenaar Belgische overheid op zelfde werkveld
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, e-mailadres, functie en telefoonnummer
Verzameldoel Onderzoek door bureau CapGemini door het afnemen van interviews met de.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Voor de duur van het onderzoek, tot juni 2018
Bron Netwerkwerkanalyse
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Onderzoek door bureau CapGemini door het afnemen van interviews met deskundigen op dat terrein binnen het Rijk, met enkele externe partijen en door literatuuronderzoek
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CapGemi consulting

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND