Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Evaluatie Wet Inburgering 2013
Verwerkingsnummer 3143
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur S&I

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Inburgeraars, die het examen afleggen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Volgt
Verzameldoel Volgt
Bewaartermijn Volgt
Bron DUO en
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Evaluatie van de wet inburgering 2013. Het wel/niet halen van het inburgeringsexamen.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting
Doel verwerking Evaluatie van de wet inburgering 2013. Het wel/niet halen van het inburgeringsexamen.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting
Doel verwerking Interviews over ervaringen met het inburgeringsexamen
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Significant - Onderzoeksbureau

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur S&I
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND