Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Activiteiten in het kader van het programma Beter aan de slag met stoffen
Verwerkingsnummer 3157
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Branches, bedrijven, beroepsgroepen, werkgevers en werknemersorganisaties,
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW gegevens
Verzameldoel Cap biedt ondersteuning bij de activiteiten van het programma Beter aa.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Niet van toepassing
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Capgemini biedt ondersteuning bij de activiteiten van het programma Beter aan de slag met stoffen. Cap zorgt voor inhoudelijke coördinatie van het ontsluiten en ontwikkelen van content voor de website, organisatie en inhoudelijke voorbereiding van aantal bijeenkomsten met het veld en het ondersteunen bij het stimuleren van branches om concrete actieplannen te ontwikkelen en het vervolgens begeleiden van het subsidietraject.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Capgemini

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND