Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Effectiviteit No-Riskpolis Deel 2
Verwerkingsnummer 3411
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Werknemers met een no-riskpolis. Controlegroep zonder no-riskpolis
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Het uitsturen van een enquête.
Bewaartermijn Einde opdracht.
Bron UWV
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Categorieën van ziektebeelden worden uitgevraagd. In algemene zin
Verzameldoel Om te kunnen differentiëren naar ziektebeeld in de uiteindelijke resultaten
Bewaartermijn Einde opdracht.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Werkgevers die iemand in dienst nemen met een no-riskpolis.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Het uitvoeren van een enquete
Bewaartermijn Einde opdracht.
Bron Werknemer met no-riskpolis
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Is de no-risk polis effectief. Is het beleid effectief?
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De Beleidsonderzoekers

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WR
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND