Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Convenant Kinderopvangtoeslag (KOT)
Verwerkingsnummer 3497
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur FEZ

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Toeslaggerechtigden (lees: ouders) die recht hebben op kinderopvangtoeslag maar ook een toeslagschuld hebben.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Overzichten met betrekking tot uitgaven en ontvangsten kinderopvang toeslag.
Verzameldoel Overzichten financiele gegevens
Bewaartermijn Tot 3 jaar na oplevering.
Bron Belastingdienst
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Elk kwartaal saldi-balans overzichten.
Verzameldoel Overzichten beleidsinformatie
Bewaartermijn Tot 3 jaar na oplevering.
Bron Belastingdienst
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Maandelijkes overzichten kerncijfers over de kinderopvangtoeslag. Deze vermelden de ontwikkeling van het aantal aanvragen en verplichtingenbedrag per toeslagjaar, de voortgang van het definitief toekennen en de vorderingenpositie. Daarnaast geeft het een overzicht van de ontwikkeling van het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag en uren per kind in de afgelopen jaren en kwartalen.
Verzameldoel Overzichten met beleidsinformatie
Bewaartermijn Tot 3 jaar na oplevering.
Bron Belastingdiens
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Overzichten (2) met vorderingen en verplichtingen per boekjaar
Verzameldoel Overzichten financiele gegevens
Bewaartermijn Tot 3 jaar na oplevering.
Bron Belastingdiens
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens Micro data met uitvoeringsgegevens van kinderopvangtoeslag. Gegevens: toeslagjaar, aanvrager_id, beschikkingsnummer, dagtekening, jaarbedrag, geldig_vanaf, geldig_tot, partner_id, postcode, kind_id, gebjaar, start_deeljr, einde_deeljr, soort, type, LRK_id, kind_maandbedrag, IND_EERSTE_KIND, draagkracht, ink_partn, tarief, rekentarief, uren, rekenuren, aanvr_doelgrp, aanvr_doelgrp,oms, aanvr_dagtaak, partnr_doelgrp, partnr_doelgrp_oms, partnr_dagtaak
Verzameldoel Beleids- en begrotingsdoorrekening.
Bewaartermijn Op het moment dat SZW geen gebruik meer maakt van de microdata, worden microdata inclusief kopieen gewist. Zie interne FEZ procedure inzake microdata (bijgevoegd)
Bron Belastingdienst
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Benodigde informatie tbv. uitvoering, beleidsvorming en beleidsinformatie en de criteria waaraan moet worden voldoen voor de nieuwe regeling toeslaggerechtigden: "Maatregelen bij verrekenen Kinderopvangtoeslag".
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • De afgesproken informatie wordt verstrekt aan de directie Kinderopvang en FEZ. Met uitzondering van de microdata. Microdata wordt alleen aan FEZ gestuurd, FEZ kan deze delen met medewekers van KO die deze data uit hoofde van hun taak nodig hebben. De gebeurt tijdens de periode de die medewerkers deze data nodig hebben.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur FEZ