Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Subsidieregeling EFMB 2015-2013
Verwerkingsnummer 3575
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres organisatie, naam en email en telefoonnummer tekenbevoegde, naam en email contactpersoon.
Verzameldoel Controle rechtmatigheid en doelmatigheid te verlenen of verleende subsidie
Bewaartermijn Op grond van artikel 18 van de Subsidieregeling EFMB 2015-2023 dienen de gegevens te worden bewaard tot 31 december 2028 dan wel tot een nader door de minister aan de subsidieontvanger schriftelijk bekend te maken termijn.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Deelnemers doelgroep project
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam, initialen, geboortedatum, geslacht, woonplaats
Verzameldoel Bepalen rechtmatigheid en doelmatigheid van de te verlenen of verleende subsidie
Bewaartermijn Op grond van artikel 18 van de Subsidieregeling EFMB 2015-2023 dienen de gegevens te worden bewaard tot 31 december 2028 dan wel tot een nader door de minister aan de subsidieontvanger schriftelijk bekend te maken termijn.
Bron Aanvrager
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Deelnemers medewerker project/organisatie
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam en initialen, naam organisatie, arbeidsovereenkomst, salarisstrook
Verzameldoel Controleren rechtmatigheid en doelmatigheid van de subsidie
Bewaartermijn Op grond van artikel 18 van de Subsidieregeling EFMB 2015-2023 dienen de gegevens te worden bewaard tot 31 december 2028 dan wel tot een nader door de minister aan de subsidieontvanger schriftelijk bekend te maken termijn.
Bron Aanvrager
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het beoordelen van de rechtmatigheid en doelmatigheid van het verkrijgen van de subsidie door de aanvragers.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, de directeur UVB voor deze

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur UVB
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND