Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Salarisadministratie
Verwerkingsnummer 3758
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur RSO

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Schoonmaakmedewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens; BSN; het aantal gewerkte dagen/uren; loon in geld; reiskostenvergoeding; andere toeslagen of vergoedingen.
Verzameldoel Het vaststellen en doen uitbetalen van salarisaanspraken
Bewaartermijn Volgens wettelijke bewaartermijn
Bron In het geval van overname van contracten van vorige werkgever, worden de gegevens bij de latende partij opgevraagd. Vervolgens worden deze gegevens net als bij een reguliere aanstelling aangevuld tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Stafmedewerkers
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW-gegevens; BSN; het aantal contracturen; loon in geld; reiskostenvergoeding; andere toeslagen of vergoedingen.
Verzameldoel Het vaststellen en doen uitbetalen van salarisaanspraken
Bewaartermijn Volgens wettelijke bewaartermijn
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Vastleggen loonstaat
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Urenregistratie
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst
Doel verwerking Loonstroken en jaaropgaaf
Rechtsgrond
  Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • RSO

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur RSO
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND