Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerken Betalingen en Ontvangsten
Verwerkingsnummer 3772
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur DSU

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Er worden gewone persoonsgegevens vastgelegd t.b.v. het doen van de betaling of het verwerken van de ontvangst. Dit zijn: - NAW-gegevens - Bankrekening (IBAN) En gegevens van de financiële transactie: - Bedrag - Financiële kenmerken (Kostenplaats, Kostensoort) - Omschrijving van de financiële transactie nodig voor de verwerking Het betreft persoonsgegevens van met name medewerkers en ex-medewerkers van het klantdepartement.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Normale persoonsgegevens
Verzameldoel Het doel van de verwerking is het voeren van een Financiële Administra.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel van de verwerking is het voeren van een Financiële Administratie conform de richtlijnen van de Comptabiliteitswet en de voorschriften van de Belastingdienst. Het gaat hierbij om o.a. het verwerken van betaalopdrachten aan en ontvangsten van personen en (ex)medewerkers van het klantdepartement.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het betreft het voeren van een financiële administratie.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het klantdepartement SZW met een financiële functie Toegang tot de gegevens hebben medewerkers van het Ministerie die geautoriseerd zijn op basis van hun financiële functie. Dit zijn met name Financieel Adviseurs binnen de Directies en medewerkers van de HR-administratie.
  • Medewerkers van de AuditDienst Rijk (ADR) De medewerkers van de ADR die op basis van hun controle functie geautoriseerd zijn.
  • Ontvanger vacatiegelden (IB47) Een persoon die vacatiegelden ontvangen heeft, wordt geïnformeerd over het uitbetaalde bedrag dat opgegeven dient te worden bij zijn aangifte Inkomstenbelasting
  • Belastingdienst (aangifte UB47) De uitbetaalde vacatiegelden per IBAN-rekeningnummer worden ingediend bij de Belastingdienst

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur DSU
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De uitvoering van de Financiële Administratie is door HFEZ belegd bij het Financieel Diensten Centrum, onderdeel van de Directie DSU.