Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerking UWV-afdrachten
Verwerkingsnummer 3781
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur DSU

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) medewerker van het departement waarvoor bedragen van het UWV ontvangen zijn.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Er worden gewone persoonsgegevens verwerkt: - Naam - Bedrag - Toelichting - Kostenplaats - BSN-nummer
Verzameldoel Het doel van de verwerking is het voeren van een Financiële Administratie conform de richtlijnen van de Comptabiliteitswet 2016. Het betreft dan het met name het verwerken van ontvangsten en het beheer van tussenrekeningen.
Bewaartermijn Max 2 jaar Na goedkeuring van het jaarverslag van het betreffende boekjaar, worden de gegevens verwijderd.
Bron Het UWV levert de gegevens. Eventueel geeft de HR-administratie van SZW hier nog een toelichting bij.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel van de verwerking is het voeren van een Financiële Administratie conform de richtlijnen van de Comptabiliteitswet 2016. Het betreft dan het met name het verwerken van ontvangsten en het beheer van tussenrekeningen.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De verwerking is rechtmatig op grond van een gerechtvaardigd belang voor het kunnen voeren van een juiste Financiële administratie. De financiële administratie voldoet aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid en wordt overigens zo doelmatig mogelijk ingericht (CW 2016)

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het Financieel Diensten Centrum (FDC) die belast zijn met de concernadministratie. Medewerkers van de AuditDienst Rijk (ADR) die de controle op de financiële administratie uitvoeren.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur DSU
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De uitvoering van de Financiële Administratie is belegd bij het Financieel DienstenCenrum, onderdeel van de Directie DSU.