Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerken Geintregreerde Management Informatie (GMI)
Verwerkingsnummer 3795
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur DSU

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Er worden gewone persoonsgegevens vastgelegd voor het verstrekken van (management)informatie: - NAW-gegevens en personeelsnummer - Bezetting en dienstverband - Personeelsgesprekken (datum en soort) - Ziekteverzuim (percentage) - Loonprognose (bedragen per medewerker) Het betreft persoonsgegevens van medewerkers en ex-medewerkers van het departement.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Gewone persoonsgegevens
Verzameldoel Het doel van de verwerking is beschikbaar stellen van managementinformatie voor de bedrijfsvoering aan geautoriseerde medewerkers van het klantdepartement.
Bewaartermijn Gegevens worden verwijderd na 5 jaar na datum uit dienst.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel van de verwerking is beschikbaar stellen van managementinformatie voor de bedrijfsvoering aan geautoriseerde medewerkers van het klantdepartement.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: De belangen voor de verwerkingsverantwoordelijk (Ministerie) zijn: - Tijdige, Juiste, volledige en doelmatige verwerking van de HR- gegevens in de management informatie; - Het volledig, effectief en efficiënt kunnen afnemen van de dienstverlening van het FDC ; - Exclusiviteit van de gegevens gewaarborgd.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van het klantdepartement SZW Toegang tot de gegevens hebben medewerkers van het klantdepartement die geautoriseerd zijn op basis van hun functie. Dit zijn met name medewerkers die integraal verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering van een afdeling en/of directie.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur DSU
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND