Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Evaluatie Wetswijziging Remigratie
Verwerkingsnummer 3836
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur S&I

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (Potentiële) remigranten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Persoonlijke kenmerken, migratie informatie en arbeidsmarktinformatie (exclusief NAW gegevens en BSN)
Verzameldoel Evaluatie van de wetswijziging remigratie 2014
Bewaartermijn Looptijd overeenkomst
Bron CBS en Nederlands Migratie Instituut (NMI)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Personen die een remigratieuitkering hebben aangevraagd
Persoonsgegevens
Soort gegevens Kenmerken van personen die een remigratieuitkering hebben aangevraagd (exclusief NAW gegevens en BSN)
Verzameldoel Evaluatie van de wetswijziging remigratie 2014
Bewaartermijn Looptijd overeenkomst
Bron SVB
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Evaluatie van de wetswijziging remigratie 2014
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Onderzoeksbureau Significant

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur S&I
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND