Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Subsidieregeling Kansen voor alle kinderen (NL)
Verwerkingsnummer 3840
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersoon van de maatschappelijke organisatie die de subsidieaanvraag doet.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres
Verzameldoel De persoonsgegevens zijn nodig voor het doen van een subsidieaanvraag.
Bewaartermijn Bewaarplicht voor subsidie administraties van 10 jaar: artikel 4:69 AWB;
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Bestuurders van de maatschappelijke organisatie die de subisidieaanvraag doet
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam en functie van de bestuurder van de betrokken maatschappelijke organisatie
Verzameldoel De persoonsgegevens zijn nodig voor het doen van een subsidieaanvraag.
Bewaartermijn Bewaarplicht voor subsidie administraties van 10 jaar: artikel 4:69 AWB;
Bron Er wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit het register van de Kamer van Koophandel (KvK)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De persoonsgegevens zijn nodig voor het doen van een subsidieaanvraag.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ambtenaren van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV