Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Calamiteitenlijst WR
Verwerkingsnummer 3852
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Contactpersoon in geval van nood (opgegeven door betrokken collega)
Persoonsgegevens
Soort gegevens Voor -en achternaam opgegeven contactpersoon Telefoonnummer(s)
Verzameldoel In geval van nood dient er contact opgenomen te worden met de contactp.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Als de collega uit dienst gaat bij de betrokken directie worden de gegevens verwijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking In geval van nood dient er contact opgenomen te worden met de contactpersoon (opgegeven door de collega in kwestie) om hem/haar op de hoogte te stellen van de calamiteit.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Directiesecretaris WR
  • Leidinggevenden WR

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WR