Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Participatiewet bij Gemeenten
Verwerkingsnummer 3868
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Directeuren of hoofden Werk en Inkomen (of soortgelijke functie) van de gemeenten uit de steekproef
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens. Naam, functie, werkadres, zakelijk telefoonnummer en zakelijk e-mailadres
Verzameldoel Uitvoeren van een onderzoek naar de ervaringen van gemeenten met de Participatiewet (d.m.v. interviews en enquêtes)
Bewaartermijn Looptijd overeenkomst
Bron SZW verstrekt de zakelijke gegevens van de betrokkenen aan het onderzoeksbureau.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Uitvoeren van een onderzoek naar de ervaringen van gemeenten met de uitvoering van de Participatiewet.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • CentERdata in samenwerking met PSW Arbeidsmarktadvies)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND