Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Evaluatie Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
Verwerkingsnummer 3870
Verantwoordelijke(n)
 • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Prestarter in de P-Wet
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN of geslacht Geboortedatum Adres
Verzameldoel Evaluatie van het Bbz.
Bewaartermijn Looptijd overeenkomst
Bron IMK en FCBV. Bureau die levensvatbaarheidsonderzoeken uitvoeren voor gemeenten.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Startende ondernemer (Bbz)
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN Geslacht Geboortedatum Adres
Verzameldoel Evaluatie van het Bbz.
Bewaartermijn Looptijd overeenkomst
Bron IMK en FCBV. Bureaus die levensvatbaarheidsonderzoeken uitvoeren voor gemeenten
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Gevestigde ondernemer (Bbz)
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN of geslacht Geboortedatum Adres
Verzameldoel Evaluatie van het Bbz.
Bewaartermijn Looptijd overeenkomst
Bron IMK en FCBV. Bureaus die levensvatbaarheidonderzoeken uitvoeren voor gemeenten
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Oudere zelfstandige (Bbz)
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN of geslacht Geboortedatum Adres
Verzameldoel Evaluatie van het Bbz.
Bewaartermijn Looptijd overeenkomst
Bron IMK en FCBV. Bureaus die levensvatbaarheidonderzoeken uitvoeren voor gemeenten
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Beëindigende zelfstandigen (Bbz)
Persoonsgegevens
Soort gegevens BSN of geslacht Geboortedatum Adres
Verzameldoel Evaluatie van het Bbz.
Bewaartermijn Looptijd overeenkomst
Bron IMK en FCBV. Bureaus die levensvatbaarheidonderzoek uitvoeren voor gemeenten
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Evaluatie van het Bbz.
Rechtsgrond
  Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • CBS
 • Onderzoeksbureau SEO

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND