Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Monitoren en signaleren - C
Verwerkingsnummer 3873
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Commmunicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) burgers of professionals die zich op social media begeven
Persoonsgegevens
Soort gegevens gegevens uit het profiel/bio, zoals de naam, beroep van betrokkene (voor zover betrokkene dat heeft opgenomen)
Verzameldoel beeld van hoe beleid landt en welke/wat voor mensen vragen of opmerkingen hebben bij beleid van SZW
Bewaartermijn (maximaal) 3 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Soort gegevens inhoud/omschrijving van uiting op social media over beleid van SZW
Verzameldoel Door het monitoren van online social media kan P&I ‘ophalen’ hoe burgers denken over SZW-onderwerpen. Signalen die met het monitoren worden opgehaald worden teruggekoppeld aan beleid en/of bewindslieden. Eventueel samen met het beeld dat ontstaat uit de vraagbeantwoording (zie M3825) kan zo een beeld gegeven worden hoe beleid landt bij burgers en professionals
Bewaartermijn (maximaal) 3 jaar
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Door het monitoren van online social media kan P&I ‘ophalen’ hoe burgers denken over SZW-onderwerpen. Signalen die met het monitoren worden opgehaald worden teruggekoppeld aan beleid en/of bewindslieden. Eventueel samen met het beeld dat ontstaat uit de vraagbeantwoording (zie M3825) kan zo een beeld gegeven worden hoe beleid landt bij burgers en professionals
Rechtsgrond
    Taak van algemeen belang

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerkers binnen het departement voor wie de informatie uit de rapportage relevant is.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Commmunicatie
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND