Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Rouwprotocol (registratie en brieven aan de naaste familie)
Verwerkingsnummer 3902
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur BO

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Nabestaanden van overleden SZW-bewindspersoon, SZW-ambtenaar.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, woonplaats
Verzameldoel Het afdelingshoofd/ plv.directeur of kolomhoofd stelt een persoonlijke brief op ter tekening door kolom-hoofd (DG, IG, PSG, SG). De ambtelijk secretaris van de minister maakt een brief op voor de minister die met enkele persoonlijke toevoegingen vrij zakelijk zal zijn.
Bewaartermijn Navraag gedaan bij archief-medewerkers van Digidoc.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het afdelingshoofd/ plv.directeur of kolomhoofd stelt een persoonlijke brief op ter tekening door kolom-hoofd (DG, IG, PSG, SG). De ambtelijk secretaris van de minister maakt een brief op voor de minister die met enkele persoonlijke toevoegingen vrij zakelijk zal zijn.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Geen

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur BO
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND