Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Evaluatie Subsidieregeling Armoede en schulden
Verwerkingsnummer 4033
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Aanvragers van de subsidieregeling
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens NAW
Verzameldoel Evaluatie van de subsidieregeling armoede en schulden
Bewaartermijn Looptijd overeenkomst
Bron SZW levert de gegevens van de aanvragers aan.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen
Betrokkene(n) Mensen uit de doelgroep van de subsidieregeling
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens NAW-gegevens
Verzameldoel Evaluatie subsidieregeling armoede en schulden
Bewaartermijn Looptijd overeenkomst
Bron Aanvragers van de subsidieregeling (maatschappelijke instanties/organisaties)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Evaluatie van de subisidieregeling Armoede en schulden
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Onderzoeksbureau Bureau Bartels

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND