Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verwerken Detail P-Direkt journaalbestand
Verwerkingsnummer 4115
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur DSU

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Er worden gewone persoonsgegevens geraadpleegd in het Detail P-journaal. Dit zijn: - Personeelsnummer P-Direkt - Looncomponent code - Bedrag Het betreft gegevens van medewerkers van het klantdepartement.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Normale persoonsgegevens
Verzameldoel Het doel van de verwerking is het voeren van een Financiële Administra.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn 7 jaar
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel van de verwerking is het voeren van een Financiële Administratie conform de richtlijnen van de Comptabiliteitswet en de voorschriften van de Belastingdienst. In de Financiële Administratie wordt de relatie met P-Direkt o.a. met een tussenrekening beheerd. Voor het beheer van deze tussenrekening wordt informatie uit het Detail P-journaal geraadpleegd.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het betreft het voeren van een financiële administratie.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Medewerkers van de AuditDienst Rijk (ADR) De medewerkers van de ADR die op basis van hun controle functie geautoriseerd zijn.
  • Medewerker klantdepartement (Controler FEZ) Medewerker van het klantdepartement SZW die verantwoordelijk is voor de financiële administratie.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur DSU

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verantwoordelijken

  • De uitvoering van de Financiële Administratie is door HFEZ belegd bij het Financieel Diensten Centrum, onderdeel van de Directie DSU.