Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Nieuwsbrief campagne gevaarlijke stoffen
Verwerkingsnummer 4116
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Commmunicatie

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) (medewerkers van) bedrijven en organisaties
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, emailadres, sector waarbinnen men werkzaam is en naam bedrijf/werkgever
Verzameldoel Inrichting van een adressenbestand tbv de verzending van een digitale nieuwsbrief waarop mensen zich kunnen abonneren. Gegevens van het bedrijf en sector om de campagne verder op de wensen aan te kunnen laten sluiten.
Bewaartermijn niet langer dan nodig voor het doeleinde.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Inrichting van een adressenbestand tbv de verzending van een digitale nieuwsbrief waarop mensen zich kunnen abonneren.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • medewerkers van de verwerker die belast zijn met de verwerking van de gegevens

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur Commmunicatie
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND