Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bezoekersregistratie en cameratoezicht
Verwerkingsnummer 4257
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen die inbellen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Stemgeluid
Verzameldoel Borgen beveiliging. O.b.v.de melding bepaalt de opsporingsinstantie of nader onderzoek gewenst is. In dat geval kan er een kopie worden gemaakt van de geregistreerde gegevens die, aan opsporingsinstanties kan worden verstrekt via de officier van justitie. Na afhandeling van het incident en onderzoek wordt de kopie retour gegeven aan de Veiligheidscoördinator van FMH.
Bewaartermijn De inhoud van telefoongesprekken, inclusief de bijbehorende gegevens,vastgelegd met voice logging apparatuur wordt maximaal een maand bewaard.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Personen in en rondom gebouwen
Persoonsgegevens
Soort gegevens Camera opnames van personen
Verzameldoel Om de beveiliging te kunnen borgen. Er kunnen analyses gemaakt worden, om bedreigingen te kunnen beheersen.
Bewaartermijn 4 weken
Bron Camera's
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Ambtenaren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, Voornaam. ID-gegevens: Nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, ID nummer, pasfoto. Rijkspasnummer. Personeelsnummer.
Verzameldoel Borgen veiligheid
Bewaartermijn Tot einde dienstverband
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Ingehuurd personeel
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, Voornaam ID-gegevens: Nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, BSN, ID nummer, pasfoto. Rijkspasnummer.
Verzameldoel Borgen veiligheid
Bewaartermijn Tot einde inhuur
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Bezoekers
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, Voornaam ID-gegevens: ID nummer, pasfoto. Rijkspasnummer. Kentekennummer.
Verzameldoel Borgen veiligheid
Bewaartermijn 6 maanden
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Borgen beveiliging en borgen veiligheid.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: 1. Borgen beveiliging. 2. Borgen veiligheid.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Ministerie van SZW
 • Opsporingsinstanties.
 • Rijksalarm centrale, leverancier van personen-volg/-alarmsysteem.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND