Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking BHV
Verwerkingsnummer 4425
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) BHV-ers Ministerie van SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, Voorletters, Voorvoegsel, Roepnaam, Afdeling, Telefoon, Telefoon alternatief, Email, Geboortedatum, Mobiel, Datum in dienst, Datum uit dienst, Aantal dienstjaren, Personeelsnummer, Departement, Object, Datum jubileum, Datum verlenging, Diplomanummer, Gevolgde herhalingsles met datum, Gevolgde opleiding met datum, Verlenghistorie (Datum en diplomanummer)
Verzameldoel Om de kwaliteit en kwantiteit van BHV medewerkers in alle panden op het juiste niveau te houden.
Bewaartermijn Niet langer dan voor het doel noodzakelijk is.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Borgen van de veiligheid
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Borgen van de veiligheid, er worden persoonsgegevens van ambtenaren met een BHV functie verwerkt, om de BVH functie voor de departementen te kunnen realiseren. Hierdoor zijn er voldoende gekwalificeerde BHV medewerkers met het juiste niveau per pand beschikbaar om te helpen bij incidenten die kunnen plaatsvinden waarbij persoonlijk letsel is opgetreden.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • FMH Veiligheidsinstituut

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND