Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Game IB/privacy(AYS)
Verwerkingsnummer 4731
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Alle medewerkers van SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Registratie deelname, uitvoering spel, analyse resultaten per afdeling
Verzameldoel Verschaffen van toegang en uitvoering van het spel en analyse van de gegevens
Bewaartermijn Wordt nog gespecificeerd. Niet langer dan het wettelijke termijn
Bron Gegevens komen van SZW.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Met het AreYouSecure wordt dmv een op maat ontwikkelde app een programma aangeboden voor SZW waarmee het awereness niveau van alle medewerkers op peil kan worden gebracht en gehouden.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Met het AreYouSecure wordt dmv een op maat ontwikkelde app een programma aangeboden voor SZW waarmee het awereness niveau van alle medewerkers op peil kan worden gebracht en gehouden.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Fox-IT
  • Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND