Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ardis ( Managementconferenties)
Verwerkingsnummer 4740
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Deelnemers Managementconferenties
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres)
Verzameldoel De gegevensverwerking is noodzakelijk om contact te kunnen leggen met .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn Na de conferenties, in december 2018, verwijdert Ardis telefoonnummers.
Bron Ministerie van SZW
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De gegevensverwerking is noodzakelijk om contact te kunnen leggen met deelnemers en digitaal materiaal te kunnen toesturen (bij Managementconferenties)
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • T-Wise Ardis ontvangt een lijst met telefoonnummers om voor en na de conferentie berichten te kunnen sturen via de mobiele telefoon (SMS berichten). Ardis doet dit in samenwerking met T-Wise. Ardis en T-Wise hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND