Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking PV SoZaZa (senioren)
Verwerkingsnummer 5051
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Leden Seniorenclub Sozaza
Persoonsgegevens
Soort gegevens Contactgegevens (e-mailadres - adresgegevens) plus geboortedatum
Verzameldoel Mededelingen te doen over de seniorenclub alsmede berichten over/van .. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De bewaartermijn van de gegevens, die niet meer nodig of actueel zijn, is uiterlijk twee maanden na de datum van effectuering; voor of uiterlijk na afloop van die twee maanden worden de gegevens ven^/ijderd.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Mededelingen te doen over de seniorenclub alsmede berichten over/van het bestuur van de Seniorenclub Sozaza.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • PV Sozaza

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND