Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Uitvoering ZW/WAZO-uitkeringen
Verwerkingsnummer 5430
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers ministerie van SZW, die ZW/WAZO uitkeringen ontvangen
Persoonsgegevens
Soort gegevens naam, geslacht, personeelsnummer, bsn, directie/afdeling, budgetplaats, datum ziek, datum (gedeeltelijk) herstel
Verzameldoel Om te zorgen dat ZW/WAZO-uitkeringen correct worden uitbetaald en word.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn n.t.b.
Bron n.t.b.
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Om te zorgen dat ZW/WAZO-uitkeringen correct worden uitbetaald en worden bijgeschreven op de juiste p-budgetten.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • FDC
  • UWV

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP