Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Monitoring en evaluatie MBO keuzedeel
Verwerkingsnummer 5629
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) o Mbo-scholen die worden geselecteerd voor de monitor. Specifiek: opleidingsmanagers, docenten, personen verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en eventueel examenontwikkelaars o Studenten o Het bedrijfsleven (geselecteerde leerbedrijven van betreffende beroepsopleidingen).
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, adres, e-mail en telefoonnumme
Verzameldoel Het doel van deze aanvullende monitoring en evaluatie is het inzichtelijk maken van de implementatie van het keuzedeel VBFVGW bij (een vertegenwoordiging van) niet-pilotscholen. In de uitvoering van deze opdracht worden contactgegevens gedeeld van stakeholders; scholieren en docenten die worden uitgenodigd voor bijeenkomsten of waarmee wordt afgestemd in de voorbereiding van bijeenkomsten.
Bewaartermijn Opdrachtnemer wist de Persoonsgegevens binnen 2 weken na afloop van de Overeenkomst. Deze Nadere Overeenkomst heeft een looptijd van 3 augustus 2018 tot en met 31 december 2018.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het doel van deze aanvullende monitoring en evaluatie is het inzichtelijk maken van de implementatie van het keuzedeel VBFVGW bij (een vertegenwoordiging van) niet-pilotscholen. In de uitvoering van deze opdracht worden contactgegevens gedeeld van stakeholders; scholieren en docenten die worden uitgenodigd voor bijeenkomsten of waarmee wordt afgestemd in de voorbereiding van bijeenkomsten.
Rechtsgrond
    Uitvoering overeenkomst

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • het onderzoeksbureau

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND