Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Regelhulp financieel CV
Verwerkingsnummer 5939
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WR

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Werkzoekenden, sollicitanten
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, geboortedatum, verwachte uurloon, informatie over voorgaand recht op een uitkering, eventueel medische gegevens.
Verzameldoel Het extra aantrekkelijk maken van de werkzoekende voor de werkgever, z.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn De persoonsgegevens worden niet bewaard.
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het vergroten van de kansen van een werkzoekende op een baan, door een gepersonaliseerd overzicht te maken van de regelingen waar een werkgever gebruik van kan maken als hij de werkzoekende in dienst neemt.
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Werkzoekenden zelf bij het gebruik van de financiële bijsluiter. De werkzoekende kan zelf de uitkomst aan de werkgever verstrekken. Dit gaat dus niet automatisch maar is een vrijwillige keuze van de werkzoekende. SZW en Berkely Bridge (die de financiële bijsluiter ontwikkelt) ontvangen geen persoonsgegevens.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur WR
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND