Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Digitale P-Schouw
Verwerkingsnummer 623
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens • Naam medewerker • Medewerker nummer • Leeftijd • Arbeidsduur • Algemeen beeld medewerker • Kennis, kunde en karakter medewerker
Verzameldoel Het P-schouw formulier helpt de manager keuzes te maken en vergroot het inzicht in kennis/ kunde /karakter en de gewenste ontwikkeling van de medewerkers
Bewaartermijn De ingevulde P-schouw formulieren staan op een beveiligde schijf voor tenminste één jaar. Gezorgd moet worden dat ook ten aanzien van deze gegevens een controleproces bestaat voor het vernietigen van de gegevens.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Vergroten inzicht manager in kennis/ kunde /karakter/ ontwikkeling van de medewerkers.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Vergroten inzicht manager in kennis/ kunde /karakter/ ontwikkeling van de medewerkers

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Afdeling HRM, Ministerie van SZW

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP