Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Informeren Loonbeslag
Verwerkingsnummer 634
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers van het Ministerie van SZW in het geval van een loonbeslag
Persoonsgegevens
Soort gegevens * Naam * Personeelsnummer * Informatie over het loonbeslag (zie Bijlage 1 PIA voor het format)
Verzameldoel Informeren loonbeslag
Bewaartermijn Deze worden niet buiten P-Direkt bewaard. Zie PIA voor maatregelen vernietiging
Bron HR-Ondersteuner P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren?
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het versturen van informatie over loonbeslagen van de HR-ondersteuner richting de betrokken directeur, zodat deze daar eventueel naar kan handelen.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Vanuit persoonlijke verantwoordelijkheid moet manager op de hoogte zijn van een eventueel loonbeslag van zijn medewerker.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Managers SZW

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP