Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bulkproces WID-Scanning (2015)
Verwerkingsnummer 670
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) nieuwe medewerkers ministerie van SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Paspoorten
Verzameldoel Registratie nieuwe medewerkers (IDM)
Bewaartermijn BPI levert een scanopstelling, na testen ten kantore van BPI zullen bulkbestanden worden geïmporteerd. Gedurende de operatie wordt het scansysteem aan het eind van de dag aangeleverd bij de beveiliging, waar deze ‘s- ochtends weer opgehaald wordt. Aan het eind van de dag wordt tevens een back up gemaakt met behulp van een beveiligde memory stick. Na afloop van het proces wordt als eindproduct een exportbestand in CSV formaat met alle attributen voor de bulkaanvraag RIN aan SZW aangeleverd.
Bron SZW
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Activiteiten zijn bedoeld om de collectie identiteiten te schonen en verrijken, conform eis vanuit het ICCIO, als voorbereiding op aansluiting GCMS, RIN en migratie naar 3R
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Registratie nieuwe medewerkers (IDM)

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • SZW
  • BPI

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND