Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Bestellen Rijkspas
Verwerkingsnummer 671
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Achternaam Voornaam Geboortedatum Geslacht
Persoonsgegevens
Soort gegevens Achternaam + voornamen, Geboortedatum Geslacht
Verzameldoel Toegang
Bewaartermijn Zolang deze voor het doel noodzakelijk zijn.
Bron Active Directory
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Maken van een toegangspas waarmee toegang verkregen kan worden.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Logius zorgt voor het beheer van de Rijkspas en ondersteunt SZW bij invoering Rijkspas voor -Fysieke toegang tot organisaties - Logische toegang tot pc's, netwerken en applicaties

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Logius

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND