Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Toepassen Archiefwet - en regelgeving op personeelsgegevens
Verwerkingsnummer 706
Verantwoordelijke(n)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personeelsleden en oud-personeelsleden van het ministerie van SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personeelgegevens
Verzameldoel Archivering
Bewaartermijn Verschilt per document
Bron Betrokkene
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen
Betrokkene(n) Behandelaren van het document bij SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam, contactgegevens, inhoud van het document
Verzameldoel Archivering
Bewaartermijn Verschilt per document
Bron Alle informatievoorziening
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren?
Bijzondere persoonsgegevens
 • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het toegankelijk en in geordende staat inrichten van de informatiehuishouding op grond van de Archiefwet 1995.
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het toegankelijk en in geordende staat inrichten van de informatiehuishouding op grond van de Archiefwet 1995.
Doel verwerking Uitvoering geven aan de wettelijke bewaartermijnen op grond van de Archiefwet 1995 en fiscale wet- en regelgeving
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het toegankelijk en in geordende staat inrichten van de informatiehuishouding op grond van de Archiefwet 1995
Doel verwerking Conform artikel 7 Archiefwet 1995 vernietigen van papieren documenten die door digitale reproducties zijn vervangen (substitutie).
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het toegankelijk en in geordende staat inrichten van de informatiehuishouding op grond van de Archiefwet 1995
Doel verwerking Regie op de overdracht, het bewaren en vernietigen van papieren dossiers door Doc-Direkt
Rechtsgrond
  Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Het toegankelijk en in geordende staat inrichten van de informatiehuishouding op grond van de Archiefwet 1995

Is er sprake van automatische besluitvorming?

 • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

 • Doc-Direkt
 • Nationaal Archief
 • Reisswolf B.V
 • -Medewerkers P-Direkt belast met de uitvoering het BSD Mens & Werk voor het bewaren en vernietigen van digitale documenten -Directeur HRM die de vernietigingslijst van P-Direkt en de vernietigingsvoorstellen van Doc-Direkt moet goedkeuren (toepassing BSD Mens & Werk) -Team FDW/DI belast met de regie op de overdracht, het bewaren en het vernietigen van papieren personeelsdossiers tot 2006 door Doc-Direkt -Medewerkers P-Direkt belast met de uitvoering van het substitutiebeleid
 • Medewerkers HRM die de vernietigingslijst van P-Direkt en de vernietigingsvoorstellen van Doc-Direkt moeten verifiëren (toepassing BSD Mens & Werk)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND