Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Administratie Banenafspraak
Verwerkingsnummer 7258
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers die via de Banenafspraak aan de slag zijn gegaan
Persoonsgegevens
Soort gegevens Medewerkers die via de Banenafspraak aan de slag zijn gegaan
Verzameldoel Het registreren en monitoren van de aanstellingsgegevens van medewerkers uit de doelgroep en van de benodigde begeleiding tijdens de aanstelling bij SZW.
Bewaartermijn Dienstverband
Bron Administratie Banenafspraak
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het registreren en monitoren van de aanstellingsgegevens van medewerkers uit de doelgroep en van de benodigde begeleiding tijdens de aanstelling bij SZW.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Om te kunnen voldoen aan het streven tot invulling van de Banenafspraak is het nodig de aantallen ingevulde banen te weten en bij te houden.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Directeuren waaronder deze groep werkzaam is

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP