Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek Banenafspraak
Verwerkingsnummer 7346
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Er worden interviews gehouden met de medewerkers in de banenafspraak, die werkzaam zijn bij het ministerie van SZW, hun leidinggevenden, mentoren en job coaches.
Persoonsgegevens
Soort gegevens Naam
Verzameldoel Het in beeld brengen van ondersteunende en belemmerende factoren die van invloed zijn op werving & selectie, functioneren en ontwikkeling van medewerkers in de banenafspraak met als bedoeling een goede ondersteuningsstructuur in te richten.
Bewaartermijn Worden verwijderd na de uitvoering van de interviews
Bron Administratie Banenafspraak
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het in beeld brengen van ondersteunende en belemmerende factoren die van invloed zijn op werving & selectie, functioneren en ontwikkeling van medewerkers in de banenafspraak met als bedoeling een goede ondersteuningsstructuur in te richten.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Om te kunnen voldoen aan het streven tot invulling van de Banenafspraak is het nodig de aantallen ingevulde banen te weten en bij te houden.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Ministerie van SZW/HRM
  • Bedrijf dat opgenomen gesprekken uitwerkt.

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP