Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking gaming risicobewustzijn werken met gevaarlijke stoffen
Verwerkingsnummer 7517
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Spelers van de serious game, welke door middel van het spelen van de game data genereren
Persoonsgegevens
Soort gegevens Spelers van de serious game
Verzameldoel Inzicht geven van het gebruik van de game. Beschrijvende statistiek zal worden gebruikt ter verantwoording van de game
Bewaartermijn We stellen de server zo in dat na afloop van het project de data automatisch verwijderd wordt
Bron betrokkenen zelf
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Inzicht geven van het gebruik van de game. Beschrijvende statistiek zal worden gebruikt ter verantwoording van de game
Rechtsgrond
    Toestemming betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Werknemers van 8D games, hosting partij Totallyhosted, werknemers binnen het programma preventie beroepsziekten (directie Gezond en Veilig Werken, Min. SZW).

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND