Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Ondersteuning bij werkwijzer casemanagement
Verwerkingsnummer 7519
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Personen/stakeholders die worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en interviews Naam, e-mail en telefoonnummer
Persoonsgegevens
Soort gegevens Personen/stakeholders die worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en interviews Naam, e-mail en telefoonnummer
Verzameldoel • De opdrachtgever stelt de volgende gegevens ter beschikking aan opdrachtnemer: - Voor de organisatie van bijeenkomsten worden waar nodig en bekend contactgegevens van stakeholders en (potentiële) deelnemers gedeeld. Andere stakeholders stellen de volgende gegevens ter beschikking aan de opdrachtnemer: - Voor de organisatie van bijeenkomsten worden waar nodig en bekend contactgegevens van stakeholders en (potentiële) deelnemers gedeeld. - Voor het verzamelen van ervaringen worden waar nodig en
Bewaartermijn Gedurende de opdrachtuitvoering
Bron betrokkene zelf
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking De opdrachtgever stelt de volgende gegevens ter beschikking aan opdrachtnemer: Voor de ondersteuning bij organisatie en inhoudelijke voorbereiding van bijeenkomsten worden contactgegevens van stakeholders en (potentiele) deelnemers gedeeld. Andere stakeholders stellen de volgende gegevens ter beschikking aan de opdrachtnemer: Voor het verzamelen van ervaringen (good practices) worden contactgegevens van bijvoorbeeld casemanagers/arbodiensten en/of verzuimverzekeraars gedeeld.
Rechtsgrond
    Vitaal belang betrokkene

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Capgemini Consulting

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur G&VW
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND