Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Onderzoek klantervaringen Anw
Verwerkingsnummer 7522
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur SV

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Nabestaanden met een Anw-uitkering wegens arbeidsongeschiktheid; nabestaanden met een Anw-uitkering wegens kinderen onder de 18 jaar; nabestaanden met een Anw-uitkering wegens inkomen uit arbeid; nabestaanden met een Anw-nihil-uitkering; nabestaanden met en Anw-uitkering en inkomen uit een andere bron; wezen die een nabestaandenuitkering (hebben) ontvangen.
Persoonsgegevens
Soort gegevens NAW, klantgroep (type nabestaanden), geslacht, leeftijd.
Verzameldoel Inzicht te verkrijgen in de ervaringen van nabestaanden met de financiële tegemoetkoming die zij (hebben) ontvangen na het overlijden van een partner/ouder.
Bewaartermijn Persoonsgegevens worden bij onderzoeken na afronding van het betreffende onderzoek binnen twee weken vernietigd. Bij betaling van de factuur wordt gevraagd of de persoonsgegevens ook daadwerkelijk verwijderd worden.
Bron Betrokkene (via schriftelijke, telefonische, online en face-to-face enquêtering en via kwalitatief onderzoek zoals groepsgesprekken en diepte-interviews)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over gezondheid

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Inzicht te verkrijgen in de ervaringen van nabestaanden met de financiële tegemoetkoming die zij (hebben) ontvangen na het overlijden van een partner/ouder.
Rechtsgrond
    Wettelijke verplichting

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • PostNL communicatie services, ITON (ICT cloud beheer)

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur SV
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND