Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Beeldmateriaal evenementen (intern)
Verwerkingsnummer 7667
Verantwoordelijke(n)
  • De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Foto's of video's
Persoonsgegevens
Soort gegevens Foto's of video's
Verzameldoel Het nemen van beeldmateriaal van medewerkers op een evenement van SZW.
Bewaartermijn Afhankelijk van de fotograaf.
Bron Betrokkene (interne medewerker)
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Het nemen van beeldmateriaal van medewerkers op een evenement van SZW
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: SZW heeft een belang om foto's van eigen medewerkers te maken. Bijvoorbeeld voor op de eigen website (voor intern gebruik).

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Fotograaf

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur PDV
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND