Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Werving en selectie
Verwerkingsnummer 825
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Sollicitanten bij het Ministerie van SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens BOSS SQL bevat de volgende (persoons)gegevens: Geslacht Titels Naam Adres Postcode Woonplaats Land Geboortedatum Telefoon nummer E-mail privé LinkedIn profiel CV Sollicitatiebrief
Verzameldoel Registratie-systeem ten behoeve van mobiliteits-adviseurs
Bewaartermijn 3 maanden
Bron LinkedIn
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren?
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Registratie-systeem ten behoeve van mobiliteits-adviseurs
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Werving en selectie van medewerkers

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Afdeling HRM van OBP

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND