Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Verstrekking aan TEM
Verwerkingsnummer 894
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) o UserID o Aanhef o Achternaam o Voornaam o Medewerkernummer (P-Direkt) o RINnr (Rijks identificatienummer) o Zakelijk email adres o Zakelijk telefoonnummer o Crediteurennummer (igv betaling via de financiele administratie) o Soort reiziger o Ministerie / Directie / Afdeling o Kostendrager o Beleid o Paspoort nummer o Paspoort vervaldatuim Gekoppeld aan het reizigers profiel zijn tevens: o Direct leidinggevende o Bevoegd gezag o Ondersteunende rol
Persoonsgegevens
Soort gegevens o UserID o Aanhef o Achternaam o Voornaam o Medewerkernummer (P-Direkt) o RINnr (Rijks identificatienummer) o Zakelijk email adres o Zakelijk telefoonnummer o Crediteurennummer (igv betaling via de financiele administratie) o Soort reiziger o Ministerie / Directie / Afdeling o Kostendrager o Beleid o Paspoort nummer o Paspoort vervaldatuim Gekoppeld aan het reizigers profiel zijn tevens: o Direct leidinggevende o Bevoegd gezag o Ondersteunende rol
Verzameldoel Hoofddoel van TEM is het boeken van een ticket (reis en verblijf) voor.. lees verder bij doel(en) van verwerkingen.
Bewaartermijn - Er is maar een type gegevens en dat is de eerder genoemde beperkte set benodigd voor het boeken van de reis. Persoonsgegevens worden alleen bewaard voor de duur van de reis en beperkt bewaard. - Voor rapportage zijn gegevens geanonimiseerd en niet op persoonsniveau beschikbaar.
Bron P-Direkt
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Hoofddoel van TEM is het boeken van een ticket (reis en verblijf) voor reizigers binnen de Rijksoverheid (departement, geen ZBO’s). Nevendoelen zijn voorschot, declaratie en rapportage. Rapportage is gericht operationele ondersteuning van buitenlandse dienstreizen en optimalisatie van het boekingsproces.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Hoofddoel van TEM is het boeken van een ticket (reis en verblijf) voor reizigers binnen de Rijksoverheid (departement, geen ZBO’s). Nevendoelen zijn voorschot, declaratie en rapportage. Rapportage is gericht operationele ondersteuning van buitenlandse dienstreizen en optimalisatie van het boekingsproces.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • 3W

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND