Beschrijving van gegevensverwerking i.v.m. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Basisgegevens

Naam verwerking Digitaal Stemmen OR 2017+2018
Verwerkingsnummer 896
Verantwoordelijke(n)
  • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP

Welke gegevens van wie worden verwerkt, en waarvoor zijn die gegevens verzameld?

Betrokkene(n) Medewerkers SZW
Persoonsgegevens
Soort gegevens • Naam • E-mail adres • Eventueel huisadres gegevens (alleen bij verzenden van brieven) • Kiesgroepindeling • Eventueel Datum In dienst • Eventueel Personeelsnummer o.i. Aanvullend voor kandidaten: • Afbeelding • Campagnetekst.
Verzameldoel Mogelijk maken van digitale verkiezingen voor de OR.
Bewaartermijn De gegevens worden maximaal 3 maanden na sluitingsdatum van de stemming bewaard.
Bron Ministerie van SZW
Was (waren) betrokkene(n) verplicht deze gegevens aan te leveren? Ja
Bijzondere persoonsgegevens
  • Geen

Wat wordt in feite met de gegevens gedaan?

Doel(en) van verwerking

Doel verwerking Mogelijk maken van digitale verkiezingen voor de OR.
Rechtsgrond
    Gerechtvaardigd belang verantwoordelijke: Mogelijk maken van digitale verkiezingen voor de OR.

Is er sprake van automatische besluitvorming?

  • Nee

Gegevens worden verstrekt aan ("ontvangers")

  • Wiekiesjij
  • Webelect

Doorgifte buiten EU

Worden de persoonsgegevens doorgegeven aan één of meer landen buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie? Nee
Worden de gegevens uitsluitend doorgegeven aan landen (of een of meerdere delen daarvan) buiten de EU , of internationale organisaties waarvan de Commissie heeft besloten dat zij een passend beschermingsniveau waarborgen? Nee

Wie is (zijn) de verantwoordelijke(n) voor de verwerking?

Adres verantwoordelijke(n)

Naam Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor deze de directeur OBP
Bezoekadres Parnassusplein 5
Den Haag
NEDERLAND
Postadres Postbus 90801
Den Haag
NEDERLAND